Biografie Eugene Brands

Eugène Brands (Amsterdam, 1913 - Amsterdam, 2002) wordt vaak in één adem met de CoBrA-beweging genoemd. Toch behoorde hij maar heel kort tot deze beweging. Na de roemruchte gezamenlijke tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, in november 1949, nam hij reeds afscheid van CoBrA. Met zijn zeer persoonlijke opvattingen over de schilderkunst was Eugène Brands - een groot schilder, een beminnelijk mens - nu eenmaal veel meer een solist.

Dat is hij altijd gebleven. Hij was zeer geïnteresseerd in primitieve culturen, waarvan vooral de muziek hem aansprak. Veel van de magische elementen van deze culturen probeerde hij tot uitdrukking te brengen in zijn werk, dat overigens ook lange tijd, in de jaren vijftig, werd gekenmerkt door zijn fascinatie voor kindertekeningen. Dat was wél een typische CoBrA-eigenschap, in zijn geval mede ontwikkeld door het feit dat zijn dochter Eugenie toen een peuter was. Jarenlang liet hij zich erdoor inspireren. Prachtige kleine schilderijen - meestal olie op papier - waren het resultaat.

In de jaren zestig verruilde Brands langzamerhand de figuratie weer voor de abstractie. Hij begon grote kleurvlakken te schilderen 'van een ondoordringbare wattige substantie', zoals CoBrA-historica Willemijn Stokvis schrijft. Dat deed hij tot op hoge leeftijd, zij het dat hij zich vanaf 1993 concentreerde op het maken van gouaches op papier. Dat kon hij fysiek beter aan. Eugène Brands overleed op 15 januari 2002, de dag dat hij zijn 89ste verjaardag vierde.